TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH

W ramach realizowanych przez Spółkę prac badawczo – rozwojowych, opracowana została technologia oczyszczania gruntów zanieczyszczonych metalami wraz z budową prototypowej linii pilotażowej, którą przewidujemy wdrożyć na potrzeby własne. Tym samym w momencie uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (procedura w trakcie), Firma ECO RGS będzie mogła przyjmować do unieszkodliwienia grunty zanieczyszczone także metalami – obecnie przyjmujemy grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

linia-czyszczania

SPRZEDAŻ LINII OCZYSZCZAJĄCEJ

Ponadto w ramach projektu opracowana została kompletna dokumentacja budowy linii do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych metalami, którą możemy na określonych warunkach sprzedać zainteresowanym podmiotom. Podmioty takie prosimy o kontakt z Dyrektorem Handlowym.