Remediacja środowiska

Remediacja środowiska jest procesem zmierzającym do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka na danym terenie. Jej celem jest przywrócenie środowisku gruntowo-wodnemu wcześniejszych wartości użytkowych. Dzięki naszej pomocy można pozbyć się toksycznych odpadów i związków z danego terenu i przygotować go do dalszej, bezpiecznej eksploatacji lub budowy. W zakres świadczonych przez nas usług związanych z remediacją środowiska wchodzą między innymi:
  • opracowanie planu remediacji,
  • remediacja gruntu,
  • oczyszczanie wód podziemnych,
  • badania środowiska gruntowo-wodnego i jego kompleksowa ocena,
  • wydobycie i transport zanieczyszczonego gruntu,
  • odzysk odpadu na płytach remediacyjnych,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji, a także badania i sprawozdanie końcowe do RDOŚ,
  • pomoc w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności, decyzji i pozwoleń.

Jak wygląda proces remediacji środowiska?

To, jakie metody pracy zostaną wdrożone, zależy przede wszystkim od przyczyn zanieczyszczenia środowiska. Wyróżniamy między innymi metody fizyczne, chemiczne, termiczne, czy biologiczne.Najczęstszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego są substancje ropopochodne i metale ciężkie, jednak każdy przypadek wymaga odrębnego postępowania badawczo-diagnostycznego. Środowisko można oczyszczać stacjonarnie, bez konieczności przewożenia gruntu lub na zasadzie wywozu gruntu skażonego i innych odpadów znajdujących się w miejscu, które ma zostać w przyszłości zagospodarowane.

Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom, szybko odnajdziemy źródło i rodzaj zanieczyszczenia, a następnie podejmiemy stosowne działania w celu przeprowadzenia kompleksowej remediacji. Sformułujemy także zalecenia, które pomogą odpowiednio zadbać o środowisko w przyszłości.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.