Konsulting środowiskowy

Chociaż pojęcie konsultingu środowiskowego jest dosyć szerokie, można zawrzeć w nim przede wszystkim profesjonalne doradztwo związane z gospodarowaniem przez firmy odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W ECO RGS podpowiemy, co należy zrobić, aby gospodarować odpadami odpowiednio, a nawet pomożemy w wypełnieniu tego obowiązku. Oferujemy między innymi:
  • Pomoc w przygotowywaniu wniosków i uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń środowiskowych – wodnoprawnych, przetwarzanie i zbieranie odpadów, emisję zanieczyszczeń do atmosfery, czy realizację inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi.
  • Udzielamy konsultacji – podpowiadamy, co robić, aby wywóz, transport, utylizacja odpadów i oczyszczanie terenu, odbywały się z jak największą korzyścią zarówno dla przedsiębiorcy, jak i środowiska.
  • Prowadzimy szeroko zakrojony outsourcing środowiskowy, czyli wyręczamy naszych Klientów w prowadzeniu wszelkich działań związanych z gospodarowaniem odpadami (również niebezpiecznymi), oczyszczaniem gleby czy oczyszczaniem wód podziemnych.
  • Przeprowadzamy wymagane przez ustawodawcę pomiary i badania związane z danym terenem, a także przeprowadzamy kompleksowe projekty remediacyjne.

Dlaczego warto korzystać z konsultingu środowiskowego?

Konsulting środowiskowy umożliwia spełnianie wszystkich norm prawnych i etycznych, a także eliminuje ryzyko otrzymania wysokich kar finansowych związanych z nieprzestrzeganiem ich. Przeprowadzamy audyty, doradzamy, co zrobić w razie problemów oraz jesteśmy w stanie doprowadzić skażony teren do stanu, który pozwoli na jegobezpieczne użytkowaniebez szkód dla ludzi lub zwierząt. Pomagamy także w tworzeniu raportów potwierdzających podjęte działania na rzecz środowiska i doradzamy, co zrobić, aby obniżyć koszty gospodarowania odpadami.

Serdecznie zachęcamy do wyboru naszych usług. W razie dodatkowych pytań lub problemów rekomendujemy kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie.