Składowisko odpadów zawierających azbest

Jedną z usług jakie wprowadziliśmy w naszej Spółce jest odbiór i gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest. Dzięki zawarciu stosownej umowy jesteśmy przedstawicielem Składowiska Odpadów Niebezpiecznych zawierających azbest FCC Pro Eko Sp. z o.o. na terenie Polski. Składowisko znajduje się w Gminie Biała koło Wielunia. Wśród oferowanych przez nas usług z tego zakresu można wymienić między innymi:
  • Fachowe doradztwo związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi,
  • Przyjęcie odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia na terenie składowiska,
  • Odbiór wraz z transportem odpadów azbestowych,
  • Demontaż wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi – dlaczego jest ważna?

Dlaczego gospodarka odpadami niebezpiecznymi Dlaczego gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest tak ważna dla środowiska? Ponieważ mogą one wyrządzić nieodwracalne szkody dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt czy roślin. Odpady niebezpieczne mogą być toksyczne i łatwopalne. Skutki wdychania azbestu w trakcie jego demontażu mogą być śmiertelne i ujawniać się nawet po wielu latach, dlatego prace z nim związane należy zostawiać specjalistom. Profesjonaliści wyposażeni w odpowiednie maski i kombinezony znają metody pracy z azbestem i unieszkodliwią go szybko i sprawnie. Przeprowadzamy rozbiórkę elementów wykonanych z azbestu, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się włókien azbestowych podczas prac demontażowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.


Zapewniamy również transport materiałów zawierających azbest na składowisko. W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zajmujemy się unieszkodliwianiem odpadów azbestowych poprzez ich składowanie. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP pod kątem prac z azbestem. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest obejmuje prace, które wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu, chroniącego pracowników i otoczenie przed szkodliwym oddziaływaniem materiałów azbestowych. Nasza firma dysponuje odpowiednim zapleczem materiałowym i sprzętowym, które umożliwia bezpieczne gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest.


Odbiór ziemi zanieczyszczonej

Mamy świadomość tego, że gospodarowanie ziemią, w szczególności skażoną jest problemowe. Dlatego wprowadziliśmy do naszych usług odbiór ziemi zanieczyszczonej stanowiącej odpad niebezpieczny. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, przeprowadzą audyt i ocenią stan gruntu przeprowadzając stosowne badania, a następnie odbiorą zanieczyszczoną ziemię w sposób całkowicie bezpieczny. Dzięki naszej działalności nie trzeba się już martwić skażonym terenem. Oferujemy odbiór ziemi skażonej, która jest odpadem niebezpiecznym o kodzie 170503* i podlega procesowi odzysku na terenie własnych płyt remediacyjnych.


Zapewniamy usługi wydobycia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia zanieczyszczonej ziemi. Zajmujemy się odbiorem ziemi zanieczyszczonej stanowiącej odpad niebezpieczny o kodzie 170503* zawierającej substancje niebezpieczne, m.in. z terenów budowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Posiadamy własne płyty remediacyjne do odzysku ziemi zanieczyszczonej oraz inne wymagane zezwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.


Zachęcamy serdecznie do współpracy gminy, miasta, firmy deweloperskie i osoby prywatne, a także jednostki zajmujące się pracami związanymi z remediacją.