Składowisko odpadów zawierających azbest

Ponieważ priorytetem naszej firmy ECO RGS jest ochrona i remediacja środowiska, wprowadziliśmy również usługi związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest. Dzięki zawarciu stosownej umowy jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Składowiska Odpadów Niebezpiecznych zawierających azbest FCC Eko Radomsko Sp. z o.o.na terenie polski. Składowisko znajduje się w Gminie Biała koło Wielunia.Wśród oferowanych przez nas usług z tego zakresu można wymienić między innymi:
  • fachowe doradztwo związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi,
  • przyjęcie odpadów do zagospodarowania lubunieszkodliwienia na terenie składowiska,
  • odbiór wraz z transportem odpadów niebezpiecznych i innych,
  • demontaż wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi – dlaczego jest ważna?

Dlaczego gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest tak ważna dla środowiska? Ponieważ mogą one wyrządzić nieodwracalne szkody dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt czy roślin. Odpady niebezpieczne mogą być toksyczne i łatwopalne, a azbest uważa się za jedno z największych niebezpieczeństw na ziemi. Skutki jego wdychania mogą być śmiertelne i ujawniać się nawet po wielu latach, dlatego prace z nim związane należy zostawiać specjalistom. Profesjonaliści wyposażeni w odpowiednie maski i kombinezony znają metody pracy z azbestem i zutylizują go szybko i sprawnie.

Odbiór ziemi skażonej

Mamy świadomość tego, że gospodarowanie ziemią, w szczególności skażoną jest problemowe. Dlatego wprowadziliśmy do naszych usług również odbiór ziemi skażonej. Nasi specjaliści przyjadą na miejsce, przeprowadzą wywiad i ocenią stan gleby, a następnie odbiorą skażoną ziemię w sposób całkowicie bezpieczny. Dzięki naszej działalności nie trzeba się już martwić skażonym terenem.

Zachęcamy serdecznie do współpracy Gminy, miasta, firmy developerskie i osoby prywatne, a także jednostki zajmujące się pracami związanymi z remediacją.