Na czym polega konsulting środowiskowy?


Dbanie o stan środowiska naturalnego stało się dziś nie tylko konieczne ze względu na pogarszającą się sytuacje związaną z klimatem, zmniejszaniem się zasobów wody czy rosnącym zanieczyszczeniem środowiska, ale również z uwagi na zwiększone zainteresowanie klientów poszczególnych firm kwestiami ekologii. Obowiązujące przepisy nakładają na firmy niemal wszystkich branż wiele obowiązków formalno-prawnych, które nierzadko trudno zrealizować bez fachowego wsparcia. Sposobem na uzyskanie pomocy jest korzystanie z usług konsultingu środowiskowego. Przekonajmy się, jakich obszarów dotyczy taka działalność oraz sprawdźmy, komu będzie potrzebna.

W jakich dziedzinach konsulting środowiskowy może się okazać niezbędny?

Zwiększające się wymogi związane z prawem ochrony środowiska sprawiają, że wiele procedur jest bardzo skomplikowanych i wymaga przygotowania fachowej oraz złożonej dokumentacji, uwzględniającej wiele aspektów planowanego działania. Dotyczy to m.in. występowania o pozwolenia wodnoprawne, co łączy się ze sporządzeniem odpowiedniego operatu wodnoprawnego, ubiegania się o pozwolenie na przetwarzanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a także zbieranie i przetwarzania odpadów. Realizacja inwestycji może wymagać wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dość kłopotliwe od strony formalnej są też wymagania dotyczące niezbędnych form raportowania. Jednocześnie zaniedbania w tych dziedzinach mogą skutkować dotkliwymi karami, a błędy w składanej dokumentacji znacznie wydłużają cały proces.

Kto powinien zainteresować się usługami konsultingu środowiskowego?

Konsulting środowiskowy jest niezbędny przy każdej działalności, która wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Fachowe doradztwo przyda się przy przygotowaniu inwestycji już na etapie opracowywania biznesplanu, ponieważ wpływ regulacji z tej dziedziny jest bardzo duży, zarówno na wymagania co do lokalizacji, jak i stosowanych technologii czy procedur i kosztów. Będzie ono potrzebne także działającym firmom, które planują rozwój czy zmianę metod produkcji.

WRÓĆ