Blog

Co zrobić z odpadami zawierającymi azbest?

Zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska, azbest uznawany jest za substancję niebezpieczną, bowiem stwarza poważne zagrożenie dla środowiska oraz ludzi. Taka regulacja prawna ciągnie za sobą szereg konsekwencji, w tym między innymi obowiązek obchodzenia się z odpadami zawierającymi azbest w ściśle określony sposób.

WIĘCEJ

Z jakimi kosztami wiąże się remediacja środowiska?

W niektórych przypadkach remediacja środowiska może okazać się zupełnie niezbędna. Nie ulega bowiem wątpliwości, że niektóre rodzaje zanieczyszczeń ze względu na swoją skalę lub charakter mogą uniemożliwić użytkowanie danego terenu, a nawet zagrażać bezpieczeństwu jego posiadaczy. Wielu inwestorów zastanawia się jednak, jak kształtują się koszty takiego przedsięwzięcia.

WIĘCEJ

Kto może przeprowadzać badania środowiska gruntowo - wodnego?

Remediacja środowiska to złożony proces, na który składa się wiele istotnych etapów. Jednym z nich jest badanie środowiska gruntowo-wodnego połączone z jego kompleksową i dogłębną oceną. Oba te zagadnienia zostały bardzo szczegółowo uregulowane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

WIĘCEJ

Jak uzyskać pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery?

Polityka państwa dąży do ograniczenia postępującego zanieczyszczenia środowiska w różnych dziedzinach życia społeczeństwa. Nie od dziś bowiem wiadomo, z jak wieloma przeciwnościami mierzy się obecnie ekosystem. Z tego powodu w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jak je załatwić oraz co musisz wiedzieć?

WIĘCEJ

Czym jest remediacja gruntu i kiedy należy ją wykonać?

Nie od dziś wiadomo, że środowisko mierzy się obecnie z licznymi przeciwnościami, za które odpowiedzialny jest człowiek. To my przyczyniamy się do pogorszenia jego stanu i odwrotnie – tylko my możemy złagodzić negatywne skutki naszego pobytu na planecie. Jedną z metod dbania o ekosystem jest remediacja gruntu.

WIĘCEJ

Opracowanie planu remediacji. Opis krok po kroku

Do działań mających na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego możemy zaliczyć między innymi remediacje. Zgodnie z definicją jest to przywrócenie zanieczyszczonego terenu do stanu, który nie zagraża ludziom i środowisku. Co ważne, jej zakres i cele zostały szczegółowo opisane w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz  w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Jak wygląda plan remediacji i co warto wiedzieć na jej temat?

WIĘCEJ