Co zrobić z odpadami zawierającymi azbest?


Zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska, azbest uznawany jest za substancję niebezpieczną, bowiem stwarza poważne zagrożenie dla środowiska oraz ludzi. Taka regulacja prawna ciągnie za sobą szereg konsekwencji, w tym między innymi obowiązek obchodzenia się z odpadami zawierającymi azbest w ściśle określony sposób.

W jaki sposób przeprowadzana jest utylizacja azbestu?

Jak już zostało wspomniane, azbest jest wyjątkowo groźny dla ludzi oraz środowiska. Z tego względu jego utylizacja musi przebiegać z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Co istotne, proces ten mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie wyspecjalizowane podmioty. Przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednie zezwolenia, zaś jego pracownicy być po profesjonalnych szkoleniach. Pamiętaj, aby pod żadnym pozorem nie wykonywać utylizacji samodzielnie.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wymaga wiedzy, a także umiejętności. Usuwanie azbestu, zwanego również eternitem, powinno odbywać się w pyłoszczelnym kombinezonie i jednorazowym respiratorze, które zapewnią wykonawcy bezpieczeństwo. Jest on ściągany przy użyciu stosownych narzędzi, a następnie pakowany w odpowiednio oznakowane worki foliowe. Następnie są one odkurzane z zewnątrz w celu pozbycia się potencjalnych pozostałości pyłu.

Następnie odpady z azbestem opakowane w worki transportowane są do specjalnych punktów, które zajmują się ich profesjonalną utylizacją. W tym celu stosuje się profesjonalne metody, do których realizacji konieczne jest również właściwe zaplecze techniczne. Całość odbywa się w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo wykonawców.

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że nie wolno wykonywać demontażu odpadów zawierających azbest samodzielnie. Pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać takich zanieczyszczeń na własną rękę. Pamiętaj, że obcowanie z azbestem może skutkować nawet śmiercią. Jeżeli chcesz usunąć tego rodzaju odpady, skorzystaj z usług wyspecjalizowanej firmy.

WRÓĆ