Z jakimi kosztami wiąże się remediacja środowiska?


W niektórych przypadkach remediacja środowiska może okazać się zupełnie niezbędna. Nie ulega bowiem wątpliwości, że niektóre rodzaje zanieczyszczeń ze względu na swoją skalę lub charakter mogą uniemożliwić użytkowanie danego terenu, a nawet zagrażać bezpieczeństwu jego posiadaczy. Wielu inwestorów zastanawia się jednak, jak kształtują się koszty takiego przedsięwzięcia.

Ile kosztuje remediacja środowiska?

Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Należy mieć na uwadze, że wszystko zależy od cech szczególnych danego terenu. Warto jednak zwrócić uwagę na brzmienie obecnych przepisów prawa, które regulują to zagadnienie. Zgodnie z art. 101k ust. 1 ustawy o prawie ochrony środowiska, koszty remediacji obejmują:

  • koszty badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
  • koszty opracowania projektu planu remediacji,
  • koszty przeprowadzenia samej remediacji.

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że wspomniane wydatki uzależnione są z kolei od wielu innych czynników. Mowa tu m.in. o powierzchni nieruchomości gruntowej, rodzaju oraz skali zanieczyszczeń, zakresie niezbędnych badań, ilości nagromadzonych odpadów, charakterze koniecznych do spełnienia formalności, a także wielu innych zmiennych.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem remediacji środowiska, zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu. Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami podamy Ci szacunkowe koszty tego przedsięwzięcia. Posiadamy duże doświadczenie oraz wiedzę, dlatego pragniemy podkreślić, że każdy przypadek wymaga podjęcia innego zakresu czynności. Wiąże się to również z odmiennymi kosztami.

Na kim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów remediacji środowiska?

Co do zasady, jest to obowiązek spoczywający na właścicielu danej nieruchomości gruntowej. Jest to jednak ogólna reguła, od której istnieje pewien wyjątek. Zgodnie z art. 101k ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy, w niektórych przypadkach kosztami może zostać obciążony sprawca zanieczyszczeń. Ciężar dowodu spoczywa jednak wówczas na właścicielu.

WRÓĆ