Jakimi metodami można oczyszczać wody podziemne?


Woda jest niezbędna zarówno do celów spożywczych, jak i higienicznych, jest szeroko wykorzystywana w przemyśle, gdzie stanowi składnik produktów, a ponadto jest używana do chłodzenia, czyszczenia i procesów technologicznych. Pobierana z ujęć powierzchniowych lub podziemnych musi być jednak odpowiednio uzdatniona. Przekonajmy się, jak oczyszcza się wody podziemne, by zyskały potrzebne parametry.

Jakie są najważniejsze cechy wody?

Charakterystyka wody zależy od sposobu, w jaki będzie ona wykorzystywana. W przypadku wody pitnej największe znaczenie ma jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne, brak zanieczyszczeń oraz obecność pożądanych dawek minerałów – m.in. wapnia i magnezu. W zastosowaniach przemysłowych kluczowy będzie skład chemiczny i parametry fizyczne. Liczyć się będzie np. twardość, temperatura czy brak substancji obcych. Wśród najważniejszych wskaźników chemicznych jest mętność, barwa oraz smak i zapach. Podstawowe parametry fizyczne to odczyn, zasadowość, twardość oraz utlenialność.

Jak uzdatnia się wodę?

Oczyszczenie wód podziemnych może być prowadzone w ramach różnych procesów, zależnie od potrzeb oraz parametrów wyjściowych i docelowych. Do najważniejszych procesów należy oczyszczanie mechaniczne np. filtracja lub sedymentacja, a także chemiczne np. koagulacja czy neutralizacja lub dezynfekcja. Po procesie oczyszczania woda bardzo często jest uzdatniana, co polega na dopasowaniu jej charakterystyki do konkretnego celu. Podczas takich działań zwykle prowadzi się klarowanie wody w celu pozbycia się zawiesin, odżelazianie i odmagnezianie. W zastosowaniach przemysłowych ważne będzie odgazowanie wody, a także jej zmiękczenie przez pozbycie się związków wapnia. W niektórych przypadkach woda jest także demineralizowana – w tym celu wykorzystuje się m.in. ultrafiltrację membranową, która pozwala na pozbycie się wszystkich substancji obcych. W przemyśle spożywczym i uzdatnianiu wody pitnej wiąże się to z koniecznością jej ponownej mineralizacji w celu dostarczenia niezbędnych organizmom żywym składników.

WRÓĆ