Jak uzyskać pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery?


Polityka państwa dąży do ograniczenia postępującego zanieczyszczenia środowiska w różnych dziedzinach życia społeczeństwa. Nie od dziś bowiem wiadomo, z jak wieloma przeciwnościami mierzy się obecnie ekosystem. Z tego powodu w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jak je załatwić oraz co musisz wiedzieć?

Kto musi uzyskać pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery?

Gdyby skrupulatnie przeanalizować nasze codzienne życie, okazałoby się, że każdy z nas wydziela na co dzień zanieczyszczenia do atmosfery. Nie jest jednak tak, że w każdym przypadku będzie konieczne uzyskanie stosownego pozwolenia. Warto mieć na uwadze, że obowiązek ten może dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Musisz uzyskać pozwolenie, jeżeli:

  • posiadasz instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska i jednocześnie nie jest ona zwolniona na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska;
  • zanieczyszczenia emitowane są w sposób zorganizowany, czyli wymuszony (np. przez wentylację mechaniczną);
  • instalacja emituje takie substancje, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Środowiska.

Jak widać, samo przeanalizowanie, czy dany podmiot podlega pod obowiązek uzyskania pozwolenia, jest nieco skomplikowane. Oferujemy usługę konsultingu środowiskowego, w ramach której nie tylko sprawdzimy potencjalne zaistnienie obowiązku, ale także pomożemy Państwu w przejściu przez całą procedurę.

W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do atmosfery?

W całej procedurze najważniejsze jest uzupełnienie i złożenie wniosku, co można dokonać elektronicznie, listownie lub osobiście w urzędzie. Istotne jest jednak to, aby wypełnić dokument skrupulatnie. Za wydanie pozwolenia będziesz musiał uiścić stosowną opłatę. Na decyzję będziesz czekał do 1 miesiąca, zaś w przypadku decyzji pozytywnej, dokument będzie ważny przez okres 10 lat.

WRÓĆ