Czym jest remediacja gruntu i kiedy należy ją wykonać?


Nie od dziś wiadomo, że środowisko mierzy się obecnie z licznymi przeciwnościami, za które odpowiedzialny jest człowiek. To my przyczyniamy się do pogorszenia jego stanu i odwrotnie – tylko my możemy złagodzić negatywne skutki naszego pobytu na planecie. Jedną z metod dbania o ekosystem jest remediacja gruntu.

Co to jest remediacja gruntu?

Sam termin „remediacja” podchodzi od łacińskiego słowa „remedium”, które można przetłumaczyć na język polski jako „środek zaradczy”. Pojęcie remediacji gruntu doczekało się z kolei definicji legalnej i zgodnie z art. 3 pkt 31b ustawy Prawo ochrony środowiska jest to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Co więcej, remediacja gruntu może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

Najprościej mówiąc, celem remediacji jest przywrócenie danego gruntu, który jest zanieczyszczony, do stanu niezagrażającego ludziom i środowisku. Chodzi więc po pierwsze o usunięcie szkodliwych substancji, a po drugie o przywrócenie równowagi ekosystemu.

Kiedy należy wykonać remediację gruntu?

Remediacja gruntu jest obowiązkowa w kilku przypadkach, które są określone przez prawo. Po pierwsze, do dokonania tego procesu jest zobowiązany właściciel gruntu, na którym stwierdza się zanieczyszczenie. Co istotne, nie ma tu znaczenia powierzchnia nieruchomości gruntowej. Jeżeli więc posiadasz grunt, na którym zalegają niebezpieczne substancje, Twoim obowiązkiem jest przeprowadzenie jego remediacji.

A co w przypadku, gdy wystąpi tzw. historyczne zanieczyszczenie gruntu? Jest to możliwe w przypadku, gdy właściciel dopiero po nabyciu nieruchomości gruntowej stwierdza, że znajdują się na nim szkodliwe substancje. Jeżeli władający jest w stanie wskazać podmiot, który jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, odpowiedzialność przechodzi na tę właśnie osobę. W przypadku gdy jednak niemożliwe będzie dokonanie ustalenia, obowiązek remediacji gruntu pozostaje przy właścicielu.

WRÓĆ