Co robić ze skażoną ziemią?


Czasami zdarza się tak, że gleba nie może być poddana procesom rekultywacji z uwagi na poziom skażenia. Wówczas niezbędne jest pozbycie się jej z miejsca występowania w bezpieczny sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu, a jednocześnie pozwoli na dalszą uprawę gruntu bądź wykorzystywanie go do innych celów. Jakie badania pozwalają określić, czy ziemia jest skażona i w jaki sposób należy się jej pozbyć?

Skąd wiadomo, że ziemia jest skażona?

Aby ustalić, czy ziemia jest skażona i konieczne jest jej usunięcie, konieczne jest przeprowadzenie specjalnej procedury. W tym celu warto zgłosić się do firmy, która zajmuje się badaniami środowiska gruntowo-wodnego i ma odpowiednie narzędzia, które pozwolą określić poziom konkretnego skażenia w glebie. Mowa tutaj przede wszystkim o ustaleniu ekologiczno-higienicznego składu gleby, który można określić dzięki zbadaniu najwyższej koncentracji substancji chemicznych w glebie, czyli dopuszczalnego stężenia. Jeżeli poziom przekracza określone normy, konieczne jest usunięcie skażonej ziemi z badanego terenu.

Kto może usunąć skażoną ziemię i w jaki sposób należy to zrobić?

Z uwagi na szkodliwość skażonej ziemi, jej usunięciem może się zająć wyłącznie firma z odpowiednim sprzętem, wiedzą i doświadczeniem. Odbiór ziemi skażonej należy zlecić firmie, która zajmuje się gospodarką odpadami niebezpiecznymi i ma doświadczenie realizacji procesów remediacji. Jeżeli rekultywacja gleby nie jest możliwa, a utylizacji nie można dokonać na miejscu, to specjaliści zajmują się jej wywiezieniem. W pierwszej kolejności zanieczyszczony grunt jest wydobywany za pomocą specjalistycznych maszyn. Następnie jest gromadzony w odpowiednio przystosowanych pojazdach i transportowany do miejsca, w którym zostaną ostatecznie zagospodarowany.

Są to obszary, w których dochodzi do unieszkodliwienia albo odzysku ziemi. Unieszkodliwienie gleby może być przeprowadzane na kilka sposobów:

  • obróbki fizykochemicznej,
  • obróbki biologicznej,
  • dokonania odzysku odpadu,
  • spalenia.

Należy podkreślić, że firmy, które się tym zajmują, muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz decyzje administracyjne. Co więcej, jeżeli grunt jest zanieczyszczony substancjami, które znacząco przekraczają dozwolone stężenia, to musi być zdeponowany na składowisku odpadów niebezpiecznych lub unieszkodliwiony termicznie.

WRÓĆ