Blog

Co robić ze skażoną ziemią?

Czasami zdarza się tak, że gleba nie może być poddana procesom rekultywacji z uwagi na poziom skażenia. Wówczas niezbędne jest pozbycie się jej z miejsca występowania w bezpieczny sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu, a jednocześnie pozwoli na dalszą uprawę gruntu bądź wykorzystywanie go do innych celów. Jakie badania pozwalają określić, czy ziemia jest skażona i w jaki sposób należy się jej pozbyć?

WIĘCEJ

Jakimi metodami można oczyszczać wody podziemne?

Woda jest niezbędna zarówno do celów spożywczych, jak i higienicznych, jest szeroko wykorzystywana w przemyśle, gdzie stanowi składnik produktów, a ponadto jest używana do chłodzenia, czyszczenia i procesów technologicznych. Pobierana z ujęć powierzchniowych lub podziemnych musi być jednak odpowiednio uzdatniona. Przekonajmy się, jak oczyszcza się wody podziemne, by zyskały potrzebne parametry.

WIĘCEJ

Na czym polega konsulting środowiskowy?

Dbanie o stan środowiska naturalnego stało się dziś nie tylko konieczne ze względu na pogarszającą się sytuacje związaną z klimatem, zmniejszaniem się zasobów wody czy rosnącym zanieczyszczeniem środowiska, ale również z uwagi na zwiększone zainteresowanie klientów poszczególnych firm kwestiami ekologii. Obowiązujące przepisy nakładają na firmy niemal wszystkich branż wiele obowiązków formalno-prawnych, które nierzadko trudno zrealizować bez fachowego wsparcia. Sposobem na uzyskanie pomocy jest korzystanie z usług konsultingu środowiskowego. Przekonajmy się, jakich obszarów dotyczy taka działalność oraz sprawdźmy, komu będzie potrzebna.

WIĘCEJ

3 najważniejsze zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Odpowiednia gospodarka wszystkimi rodzajami odpadów ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady niebezpieczne wymagają nie tylko odpowiedniego składowania, ale także muszą zostać właściwie zabezpieczone i zutylizowane, dzięki czemu nie będą w negatywny sposób wpływały na nas samych i nasze otoczenie. Poznaj 3 najważniejsze zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

WIĘCEJ