3 najważniejsze zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi


Odpowiednia gospodarka wszystkimi rodzajami odpadów ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady niebezpieczne wymagają nie tylko odpowiedniego składowania, ale także muszą zostać właściwie zabezpieczone i zutylizowane, dzięki czemu nie będą w negatywny sposób wpływały na nas samych i nasze otoczenie. Poznaj 3 najważniejsze zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne – co kryje się pod tą nazwą?

Odpady niebezpieczne kojarzymy przede wszystkim z chemikaliami, jednak wokół nas znajdziemy wiele tego rodzaju śmieci. Do najczęściej wymagających odpowiedniego zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych zaliczamy m.in.:

  • wszystkie odpady, które powstają w zakładach przemysłowych,
  • usuwany z dachów azbest,
  • zanieczyszczoną różnymi substancjami ziemię, np. metalami lub substancjami ropopochodnymi,
  • osady przemysłowe z oczyszczalni ścieków,
  • lakiery i rozpuszczalniki.

Powyższe odpady produkowane są m.in. przez przedsiębiorstwa, co wymaga współpracy ze specjalistami z zakresu gospodarowania odpadami.

3 ważne zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Ogólne zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz innymi rodzajami odpadów określa Ustawa o odpadach. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że gospodarka odpadami nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. To ogólne wytyczne dla wszystkich rodzajów odpadów.

W przypadku gospodarowania odpadami niebezpiecznymi trzeba bezwzględnie przestrzegać 3 bardzo ważnych zasad.

Po pierwsze: zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne nie mogą być mieszane z innymi rodzajami odpadów. Wymagają także podziału na odpowiednie grupy podczas składowania. Nie można również ich rozcieńczać oraz mieszać z innymi przedmiotami, substancjami i materiałami, jeżeli nie służy to w celu poprawy bezpieczeństwa ich składowania oraz przetwarzania.

Po drugie: odpowiednie gospodarowanie odpadami

Odpady niebezpieczne muszą być właściwie składowane oraz utylizowane lub poddawane procesom odzysku. Miejsce składowania odpadów musi zostać odpowiednio zabezpieczone w celu redukcji ryzyka przenikania niebezpiecznych substancji m.in. do wody oraz gleby. Składowane odpady nie mogą w niekorzystny sposób wpływać na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne, a także powodować uciążliwości.

Po trzecie: właściwa utylizacja

Prawidłowe składowanie i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych to nie wszystkie. Ze względu na związane z nimi zagrożenia, muszą zostać w odpowiedni sposób unieszkodliwione. Odpady pochodzące z procesów produkcyjnych i technologicznych oraz inne rodzaje odpadów niebezpiecznych są odbierane i utylizowane przez firmy, które posiadają ku temu uprawnienia. Zajmujemy się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem różnego rodzaju odpadów, także odpadów niebezpiecznych, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, służąc radą i doświadczeniem w kwestii klasyfikacji oraz sposobu zagospodarowania produkowanych odpadów.

WRÓĆ